E-formulier (digitale voorziening) - definition. What is E-formulier (digitale voorziening)
Diclib.com
قاموس على الإنترنت
The word E-formulier (digitale voorziening) was found in more than one dictionary.
Choose one of the following:
قاموس إنجليزي-إسباني
قاموس اسباني
القاموس الهولندي