قاموس على الإنترنت
Diclib.com
قاموس على الإنترنت

القاموس الهولندي

'    (    -    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I        J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    À    Á        Ä    Å    Æ    Ç    È    É    Í    Π   Ñ    Ò    Ó    Ô    Õ    Ö    Ø    Ú    Ü    Þ    Ā    Ć    Č    Ď    Đ    Ē    Ľ    Ł    Ő    Œ    Ř    Ś    Ş    Š    Ż    Ž    Ș    Ț    Β    🇦    🇧    🇨    🇩    🇪    🇫    🇬    🇭    🇮    🇰    🇱    🇲    🇳    🇵    🇷    🇸    🇹    🇺    🇻   
الكلمات التي تبدأ بـ "P " : 130804
PDC Pro Tour 2019
PDC Pro Tour 2020
PDC Pro Tour 2021
PDC Pro Tour 2022
PDF/A
PDG
PDL-persprijs
PDP-10
PDPA Players Championship Las Vegas
PEAP
PEARS
PEC Zwolle (vrouwenvoetbal) in het bekertoernooi
PEC Zwolle in het bekertoernooi
PEC in het seizoen 1914/15
PEC in het seizoen 1915/16
PEC in het seizoen 1937/38
PEC in het seizoen 1938/39
PEC in het seizoen 1939/40
PEC in het seizoen 1943/44
PEC in het seizoen 1945/46
PEC in het seizoen 1946/47
PEC in het seizoen 1947/48
PEC in het seizoen 1948/49
PEC in het seizoen 1949/50
PEC in het seizoen 1950/51
PEC in het seizoen 1951/52
PEC in het seizoen 1952/53
PEC in het seizoen 1953/54
PEC in het seizoen 1954/55
PECC
PEDOT-TMA
PEF
PEG
PEG VT 643
PEG VT 650
PEGUS Hoofdkantoor
PEHA
PEM (cryptografie)
PEN International
PEN-dorp
PEN-eiland
PEN/Faulkner Award
PENTA college CSG
PEPCON-ramp
PERLE Hamburg
PERT
PESEL
PET (motorfiets)
PETA (Indonesië)
PETER (computer)
PEZ
PF-waarde
PFA Players' Player of the Year
PFC
PFC Rheden
PFD
PFK Prikarpattja Ivano-Frankivsk
PFM-1
PFOS-schandaal
PGA
PGA Benelux
PGA Benelux Trophy 2012
PGA Catalunya Resort
PGA Championship
PGA Championship (Australië)
PGA Championship 2010
PGA Cup
PGA EuroPro Tour
PGA European Tour
PGA Holland