Γερμανικό λεξικό
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό
Σύνολο καταχωρήσεων σε αυτό το λεξικό: 1 334 504
Αυτό το αλφάβητο δημιουργείται αυτόματα με βάση τα περιεχόμενα του λεξικού, επομένως μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο 😃
(    +    -    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I        J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    À    Á        Ä    Å    Æ    Ç    È    É    Í    Π   Ñ    Ó    Ô    Õ    Ö    Ø    Ú    Ü    Ý    Þ    Ā    Ć    Č    Ď    Đ    Ē    Ħ    Ľ    Ł    Ō    Œ    Ř    Ś    Ş    Š    Ż    Ž    Ș    Ț    Ə    ʻ    ʿ    Α    Β    Γ    Δ    Σ    Ω