% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ελληνοαυστραλιανές σχέσεις
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ελληνοαυστραλιανές σχέσεις - ορισμός


Ελληνοαυστραλιανές σχέσεις         
  •  Μηνιαία αξία των εξαγωγών αυστραλιανών εμπορευμάτων στην Ελλάδα (εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) από το 1988.
  • δολάρια ΗΠΑ]] ) από το 1988.
Οι Ελληνοαυστραλιανές σχέσεις είναι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών είναι στενές και οι χώρες ήταν σύμμαχοι τόσο στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και στον Πόλεμο της Κορέας.
Διεθνείς σχέσεις         
Με τον όρο διεθνείς σχέσεις εννοούνται οι επαφές και σχέσεις μεταξύ κρατών σε μία διασταύρωση και αλληλενέργεια των εθνικών συμφερόντων τους, στο πλαίσιο του πολιτικού διεθνούς συστήματος. Αυτές οι επαφές αποτελούν ένα κράμα διαμάχης, ανταγωνισμού αλλά και συνεργασίας, με συνεχή παλινδρόμηση μεταξύ πολέμου και ειρήνης.
Ρωσοτουρκικές σχέσεις         
  • Η Ρωσική Πρεσβεία στην Άγκυρα, 2015
  • Το Ρωσικό Προξενείο (μέχρι το 1923 η Ρωσική Πρεσβεία) στη λεωφόρο Ιστικλάλ στο Μπεγόγκλου (Πέρα), Κωνσταντινούπολη, 2011
  • Ρωσική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη.
Ως Ρωσο-τουρκικές σχέσεις (, ) αναφέρονται οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας κατά τη διάρκεια της ιστορίας των δυο κρατών.