% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ελληνοβουδιστική τέχνη
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ελληνοβουδιστική τέχνη - ορισμός


Ελληνοβουδιστική τέχνη         
  • 430x430εσ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΈΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΔΙΣΜΟΎ
Η ελληνοβουδιστική τέχνη είναι η καλλιτεχνική έκφραση του ΕλληνοβουδισμούDonald S. Lopez, Jr (ed) 1995, Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism, University of Cicago Press, Chicago and London, σσ.
Ιβηρική τέχνη         
Με τον όρο Ιβηρική τέχνη χαρακτηρίζεται γενικά η τέχνη που αναπτύχθηκε από τους αρχαίους κατοίκους της Ισπανίας τους Ιβήρους.
Η Τέχνη (περιοδικό)         
Το μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό Η Τέχνη«Η Τέχνη του Χατζόπουλου, 1898-1899», Τα Ελληνικά Περιοδικά ΙΙ 1 Περιοδικά του 19ου Αιώνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα, 1980. κυκλοφόρησε το 1898 και η σύνταξή του γινόταν αποκλειστικά στη δημοτική γλώσσα, καθιστώντας αυτό το πρώτο περιοδικό πριν από τον Νουµά.