% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ελληνοκεντρισμός
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ελληνοκεντρισμός - ορισμός


Ελληνοκεντρισμός         
ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΊΑ ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ
Ελληνάρας
Υπό την ευρεία έννοια, ελληνοκεντρισμός ονομάζεται η ιδεολογία και το πνευματικό και καλλιτεχνικό ρεύμα που δίνει προτεραιότητα στην ελληνική παράδοση, στην εθνική ταυτότητα και στην αδιάσπαστη ιστορική, γλωσσική, πολιτιστική (είτε ως λόγια είτε ως λαϊκή παράδοση) και φυλετική συνέχεια του ελληνικού έθνους.