% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εμπειρισμός
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εμπειρισμός - ορισμός


Εμπειρισμός         
Εμπειρισμός στη φιλοσοφία ονομάζεται η θεωρία που υποστηρίζει πως η πηγή και τα συστατικά της ανθρώπινης γνώσης προέρχονται από την εμπειρία που αποκτάται μέσω των αισθήσεων. Αυτές μπορεί να είναι είτε οι πέντε αισθήσεις (ακοή, όραση, αφή, όσφρηση, γεύση) ή εσωτερικές αισθήσεις όπως ο πόνος και η ευχαρίστηση.