% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εμποδισμός (μετεωρολογία)
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εμποδισμός (μετεωρολογία) - ορισμός


Εμποδισμός (μετεωρολογία)         
Στην Μετεωρολογία Εμποδισμοί (Blocks) ή Αντικυκλώνες Εμποδισμού ή Φρασσόμενη Κυκλοφορία καλούνται μεγάλης κλίμακας μοτίβα υψηλής πίεσης (αντικυκλώνες) στο πεδίο ατμοσφαιρικής πίεσης που είναι σχεδόν στάσιμα, "μπλοκάροντας" ουσιαστικά ή ανακατευθύνοντας κινούμενους από τα δυτικά κυκλώνες.Glossary of Meteorology, Second Edition; American Meteorlogical Society, 2000; .
Ναυτική μετεωρολογία         
Η ναυτική μετεωρολογία αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της γενικής μετεωρολογίας και έχει κύριο αντικείμενο της την έρευνα των καιρικών φαινομένων στο παγκόσμιο θαλάσσιο χώρο.
Δυναμική μετεωρολογία         
Η δυναμική μετεωρολογία είναι ένας από τους βασικότερους κλάδους της μετεωρολογίας. Κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης του κλάδου αυτού είναι η ατμοσφαιρική δυναμική και παντός φαινομένου που προκαλείται εξ αυτής στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας.

Βικιπαίδεια

Εμποδισμός (μετεωρολογία)
Στην Μετεωρολογία Εμποδισμοί (Blocks) ή Αντικυκλώνες Εμποδισμού ή Φρασσόμενη Κυκλοφορία καλούνται μεγάλης κλίμακας μοτίβα υψηλής πίεσης (αντικυκλώνες) στο πεδίο ατμοσφαιρικής πίεσης που είναι σχεδόν στάσιμα, "μπλοκάροντας" ουσιαστικά ή ανακατευθύνοντας κινούμενους από τα δυτικά κυκλώνες.Glossary of Meteorology, Second Edition; American Meteorlogical Society, 2000; .