% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εμπορικό σήμα (Ελλάδα)
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εμπορικό σήμα (Ελλάδα) - ορισμός


Εμπορικό σήμα (Ελλάδα)         
Το εμπορικό σήμα ανήκει στα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα είναι περιουσιακό στοιχείο του φορέα του σήματος.
Εμπορικό σήμα         
ΣΉΜΑ ΕΊΝΑΙ ΚΆΘΕ ΣΗΜΕΊΟ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΌ ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΩΣ, ΙΚΑΝΌ ΝΑ ΔΙΑΚΡΊΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΣ ΑΠΌ ΕΚΕΊΝΑ ΆΛΛΩΝ
Σήμα κατατεθέν
Το σήμα ανήκει στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Άλλα τέτοια δικαιώματα είναι η ευρεσιτεχνία και το βιομηχανικό υπόδειγμα, το βιομηχανικό σχέδιο, οι γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης, οι τοπογραφίες ημιαγωγών και το δικαίωμα σε ποικιλίες φυτών.
Εμπορικό σήμα         
ΣΉΜΑ ΕΊΝΑΙ ΚΆΘΕ ΣΗΜΕΊΟ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΌ ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΩΣ, ΙΚΑΝΌ ΝΑ ΔΙΑΚΡΊΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΣ ΑΠΌ ΕΚΕΊΝΑ ΆΛΛΩΝ
Σήμα κατατεθέν
Το σήμα ανήκει στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Άλλα τέτοια δικαιώματα είναι η ευρεσιτεχνία και το βιομηχανικό υπόδειγμα, το βιομηχανικό σχέδιο, οι γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης, οι τοπογραφίες ημιαγωγών και το δικαίωμα σε ποικιλίες φυτών.

Βικιπαίδεια

Εμπορικό σήμα (Ελλάδα)
Το εμπορικό σήμα ανήκει στα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα είναι περιουσιακό στοιχείο του φορέα του σήματος.