% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εμπροσθοφυλακή
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εμπροσθοφυλακή - ορισμός


Εμπροσθοφυλακή         
Εμπροσθοφυλακή ονομάζεται η στρατιωτική δύναμη που βαδίζει μπροστά από άλλες στρατιωτικές μονάδες για να τις προστατεύσει από εχθρικές επιθέσεις και να επισημάνει την παρουσία του εχθρού.