% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εμπόριο οργάνων
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εμπόριο οργάνων - ορισμός


Εμπόριο οργάνων         
Το εμπόριο οργάνων είναι η αγοραπωλησία ανθρώπινων οργάνων με τελικό σκοπό τη μεταμόσχευσή τους σε αρρώστους. Η πρακτική είναι παράνομη στις περισσότερες χώρες, ωστόσο η πώληση του ενός νεφρού στο Ιράν, με σκοπό το κέρδος, επιτρέπεται, ενώ στην Κίνα συνηθίζεται να λαμβάνονται όργανα από νεκρούς ή εκτελεσμένους φυλακισμένους.
Δίκαιο εμπόριο         
ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΊΝΕΙ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΊΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΑΓΑΘΏΝ
Το δίκαιο εμπόριο (fair trade) είναι ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα με προσέγγιση στην οικονομία της αγοράς, που στόχο έχει να βοηθήσει τους παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες να λειτουργούν υπό καλύτερες εμπορικές συνθήκες και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το κίνημα υποστηρίζει την πληρωμή μεγαλύτερης τιμής σε εξαγωγές καθώς και υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.
Αντιπραγματισμός         
Ο αντιπραγματισμός ή ανταλλακτική οικονομία ή ανταλλακτικό εμπόριο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Ανάκτηση 29/09/2011) σύμφωνα με την οικονομολογία ορίζεται η οικονομία εκείνη εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή αγαθών (υλικών και άυλων) μεταξύ των οικονομικών μονάδων χωρίς τη διαμεσολάβηση του χρήματοςΛεξικό της κοινής νεοελληνικής (Ανάκτηση 29/09/2011) Αρθρο της Εφημερίδας Τα Νεα (Ανάκτηση 29/09/2011). Για παράδειγμα, 10 πορτοκάλια ανταλλάσσονται με 5 μήλα.