% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία - ορισμός


Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία         
Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, ή απλά Αρχαιολογική Εταιρεία όπως είναι γνωστή, είναι επιστημονική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και σκοπό την ανεύρεση και τη διάσωση των αρχαιοτήτων της Ελλάδας, διαφόρων εποχών, τη μελέτη και τη διάδοσή τους.
Εταιρεία συμμετοχών (επιχείρηση)         
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΟΥ ΚΑΤΈΧΕΙ ΜΕΤΟΧΈΣ ΆΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ
Εταιρία χαρτοφυλακίου; Εταιρία συμμετοχών; Εταιρεία συμμετοχών; Ιθύνουσα εταιρεία; Εταιρεία χαρτοφυλακίου
Μια εταιρεία συμμετοχών,Συγχωνεύσεις, εξαγορές και Εταιρείες Holding στην Ελληνική Αγορά dione.lib.unipi.grΘέμα: Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) mof.gov.cyΦοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι kathimerini.gr αναφερόμενη και ως εταιρεία χαρτοφυλακίου,ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ dione.lib.unipi.gr, σ. 13 είναι μια εταιρεία που κατέχει μετοχές που κυκλοφορούν σε πολλούς μετόχους άλλων εταιρειών. Ο όρος αναφέρεται συνήθως σε μια εταιρεία που δεν παράγει η ίδια αγαθά ή υπηρεσίες ενώ ο σκοπός της είναι να κατέχει μετοχές άλλων εταιρειών σχηματίζοντας έναν εταιρικό όμιλο. Ο�
Φιλόμουσος Εταιρεία Βιέννης         
thumb|right|Ο Κόμης Ιωάννης Κάπο ντ'Ίστρια, Σεπτέμβριος 1818.