% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενέργεια στην Ουκρανία
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενέργεια στην Ουκρανία - ορισμός


Ενέργεια στην Ουκρανία         
  • Το ηλιακό πάρκο Πέροβο
Η Ενέργεια στην Ουκρανία περιγράφει την παραγωγή, κατανάλωση και εισαγωγή ηλεκτρικής και μη ενέργειας στην Ουκρανία . Ως βιομηχανία, είναι μέρος του Συγκροτήματος Καυσίμων και Ενέργειας που συνδυάζει μικρότερες βιομηχανίες όπως παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανίες εξόρυξης άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και μεταφορά πόρων. Η γεωγραφική θέση της Ουκρανίας και η γειτνίαση με τη Ρωσία εξηγούν τη σημασία της ως χώρα διέλευσης φυσικού αερίου και υγρών πετρελαίου.
Πυρηνική ενέργεια         
  • Σχήμα 2, BWR.
  • Πυρηνικός σταθμός ενέργειας στο Κατενόμ της Γαλλίας. Μη ραδιενεργός ατμός εξέρχεται από τους ψυκτικούς πύργους.
  • Σχήμα 1, PWR.
Πυρηνική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που απελευθερώνεται όταν μετασχηματίζονται και διασπώνται οι ατομικοί πυρήνες. Είναι δηλαδή η δυναμική ενέργεια που είναι εγκλωβισμένη στους πυρήνες των ατόμων λόγω της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που τα συνιστούν.
Ενέργεια ακτινοβολίας         
Ενέργεια ακτινοβολίας ονομάζεται η ενέργεια που περιέχεται στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (ή φωτόνια, αναλόγως του τρόπου που μετράμε την ακτινοβολία αυτή) που εκπέμπονται από μια πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τα οποία διαδίδονται στον κενό χώρο με την ταχύτητα του φωτός.