% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εναρέτη
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εναρέτη - ορισμός


Εναρέτη         
Κατά την αρχαία Ελληνική μυθολογία, η Εναρέτη (το όνομά της σημαίνει "η ενάρετη", "αυτή που είναι γεμάτη αρετές") ήταν κόρη του Δηιμάχου, και η γυναίκα του Αιόλου του Θεσσαλού, του προγόνου των Αιολών. Τα παιδιά της ήταν: ο Σίσυφος, ο Αθάμας, ο Κρηθέας, ο Σαλμωνέας, ο Δηίονας, ο Περιήρης, ο Κέρκαφας, ο Μάγνης, ο Αέθλιος, η Καλύκη, η Περιμήδη, η Πεισιδίκη και η ΑλκυόνηBibliotheca 1.