% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενδόσωμα
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενδόσωμα - ορισμός


Ενδόσωμα         
Στην βιολογία, το ενδόσωμα είναι ένας σχηματισμός (κοιλότητα) που απαντάται στην κυτταρική μεμβράνη κύτταρων. Πολλά ενδοκυτταρικά κυστίδια προέρχονται από την πλασματική μεμβράνη μετεφέρονται σε ένα ενδόσωμα και ενώνονται με αυτό.