% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενελικτικός πίνακας
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενελικτικός πίνακας - ορισμός


Ενελικτικός πίνακας         
Στα μαθηματικά, ένας ενελικτικός πίνακας είναι ένας πίνακας που είναι αντίστροφος του εαυτού του. Αυτό σημαίνει ότι ο πολλαπλασιασμός με τον πίνακα Α είναι μια ενέλιξη αν και μόνο αν Α² = Ι.
Αναθηματικός πίνακας της Νιννίου (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)         
Ο αναθηματικός πίνακας της Νιννίου είναι σπάνιο αρχαίο έργο τέχνης από πηλό που βρέθηκε στην Ελευσίνα. Στον πίνακα απεικονίζονται η Νίννιος (αυτή που αφιερώνει τον πίνακα), η Δήμητρα και η Περσεφόνη.
Πίνακας (δομή δεδομένων)         
Στην επιστήμη υπολογιστών, μία δομή δεδομένων πίνακας ή απλά πίνακας είναι μία δομή δεδομένων που αποτελείται από μία συλλογή στοιχείων, αριθμημένων με βάση τη θέση τους στη δομή. Με βάση την αρίθμηση αυτή, κάθε στοιχείο ενός πίνακα μπορεί να προσπελαστεί, δοσμένης της θέσης του, σε σταθερό χρόνο. Δεδομένου ότι πρόκειται για μία συλλογή στοιχείων, και όχι ένα σύνολο, δεν αποκλείεται η ύπαρξη διπλοεγγραφών.