% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενθυλάκωση
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενθυλάκωση - ορισμός


Ενθυλάκωση         
Στη διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική ενός δικτύου,κάθε επίπεδο επικοινωνεί με το αντίστοιχο ομότιμό του,χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο του ίδιου επιπέδου.Η λειτουργία αυτή όμως,εκτελείται έμμεσα καθώς κάθε επίπεδο έχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μόνο με τα γειτονικά του,μέσω της διεπαφής τους.