% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση - ορισμός


Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση         
  • Αφίσα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης για τις [[Ελληνικές φοιτητικές εκλογές, 2014]].
ΑΡΙΣΤΕΡΉ ΦΟΙΤΗΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ
ΕΑΑΚ
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (Ε.Α.Α.Κ.) είναι αριστερή πτέρυγα που αποτελείται από σύνολο αριστερών φοιτητικών πολιτικών σχημάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΤΕΙ και Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση         
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση λέγεται η κίνηση που κάνει ένα σώμα κινούμενο πάνω σε μια ευθεία με σταθερή ταχύτητα.
Κίνηση         
ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΗΝ ΘΈΣΗ ΕΝΌΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟΥ ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ
Σχετική κίνηση
Ως κίνηση ορίζεται στη φυσική η μεταβολή της θέσης ή του προσανατολισμού ενός σώματος ως προς ένα δεδομένο σύστημα αναφοράς. Το σύστημα αναφοράς θεωρείται προσδεδεμένο σε ένα σώμα (ή σύστημα σωμάτων) το οποίο θεωρούμε κατά σύμβαση ακίνητο.