% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης - ορισμός


Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης         
Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει έδρα την Αθήνα συστάθηκε βάσει του Ν.4052/2012 Κεφ.
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση         
ΔΙΕΘΝΉΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ
World Wide Fund for Nature; WWF; Διεθνές Ταμείο για τη Φύση; World Wildlife Fund
Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (World Wide Fund for Nature ή World Wildlife Fund), ή WWF όπως είναι γνωστό, είναι διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός για τη διατήρηση,την έρευνα και την
Κομμουνιστικό Κόμμα Συρίας (Ενιαίο)         
| logo =