% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εννεάεδρο
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εννεάεδρο - ορισμός


Εννεάεδρο         
  • Ένα παράδειγμα εννεαέδρου είναι η κόλουρη τριγωνική διπυραμίδα.
  • x120px
  • 120px
  • 120px
  • Τα δύο μικρότερα δυνατά ισοφασματικά πολυεδρικά γραφήματα είναι εννεάεδρα.
  • 120px
  • Οσόεδρο {2,9}
ΠΟΛΎΕΔΡΟ ΜΕ ΕΝΝΈΑ ΈΔΡΕΣ
Στη στερεομετρία, εννεάεδρο λέγεται ένα πολύεδρο που έχει εννέα έδρες. Υπάρχουν πολυάριθμα τοπολογικώς σαφή εννεάεδρα και ούτε ένα από αυτά είναι κανονικό πολύεδρο, έτσι η ονομασία κανονικό δεκάεδρο είναι διφορούμενη.