% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενσωματωμένο σύστημα
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενσωματωμένο σύστημα - ορισμός


Ενσωματωμένο σύστημα         
Ένα ενσωματωμένο σύστημα είναι σύστημα υπολογιστή με ειδική λειτουργία μέσα σε μεγαλύτερο μηχανικό ή ηλεκτρικό σύστημα, συχνά με περιορισμούς υπολογισμών σε πραγματικό χρόνο. Είναι ενσωματωμένο ως μέρος μιας πλήρους συσκευής που συχνά περιλαμβάνει υλικό και μηχανικά μέρη. Τα ενσωματωμένα συστήματα ελέγχουν πολλές συσκευές σε κοινή χρήση σήμερα. Το 98% όλων των μικροεπεξεργαστών κατασκευάζονται ως συστατικά ενσωματωμένων συστημάτων.
Επικοινωνιακό σύστημα         
Ο βασικός σκοπός ενός επικοινωνιακού συστήματος είναι η ανταλλαγή πληροφορίας (δεδομένων) μεταξύ δύο μερών. Παράδειγμα μπορεί να είναι η επικοινωνία μεταξύ δυο υπολογιστών μέσω του τηλεφωνικού δικτύου , η ανταλαγή σημάτων φωνής μέσω του τηλεφωνικού δικτύου.
Σύστημα αναφοράς         
Σύστημα συντεταγμένων είναι το σύνολο των παραδοχών και ορισμών που οριοθετούν ένα χώρο και αποσκοπούν στην περιγραφή της θέσης ενός αντικειμένου στο χώρο αυτό με αριθμητικές τιμές. Στην ουσία, ένα σύστημα συντεταγμένων είναι πάντα σχετικό ως προς κάποιο σταθερό σημείο και οριοθετείται με συγκεκριμένες παραδοχές που επιτρέπουν την υλοποίηση του.