% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενσύρματο δίκτυο
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενσύρματο δίκτυο - ορισμός


Ενσύρματο δίκτυο         
Η ενσύρματη επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει όλων των ειδών τις εναέριες, τις επίγειες ή τις υπόγειες συνδέσεις αυτού του είδους. Παραδείγματα τέτοιων δικτύων αποτελούν όλα τα χάλκινα καλωδιακά δίκτυα, όπως επίσης και τα οπτικά δίκτυα.
Διεθνές δίκτυο Ε-οδών         
  • Η διαδρομή Ε75 συνδέει το Βάρντο ([[Νορβηγία]]) με τη [[Σητεία]].
Το διεθνές δίκτυο Ε-οδών είναι ένα σύστημα σύνδεσης των κύριων οδών που διασχίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη, από το οποίο προκύπτουν ενιαίες ενδοευρωπαϊκές διαδρομές (ευρωπαϊκές οδοί, συντμ. Ε-οδοί).
Νευρωνικό δίκτυο         
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΌ ΜΟΝΤΈΛΟ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΉ ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΩΝ ΚΌΜΒΩΝ (ΠΑΡΟΜΟΙΆΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΎΣ ΝΕΥΡΏΝΕΣ) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε
Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα; Νευρωνικά Δίκτυα; Τεχνητό νευρωνικό δίκτυο; Νευρωνικό Δίκτυο; Νευρωνικά δίκτυα; Τεχνητός νευρώνας
Νευρωνικό δίκτυο ονομάζεται ένα κύκλωμα διασυνδεδεμένων νευρώνων. Στην περίπτωση βιολογικών νευρώνων, πρόκειται για ένα τμήμα νευρικού ιστού.