% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης - ορισμός


Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης         
Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης είναι η πολιτική πράξη, με την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, αναθέτει σε κάποιο πρόσωπο τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Εντολή (Αστικό Δίκαιο)         
Η εντολή στο Αστικό Δίκαιο είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας των συμβαλλομένων (εντολοδόχος) αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αμοιβή την υπόθεση που του ανέθεσε ο άλλος συμβαλλόμενος (εντολέας). Ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα στα άρθρα 713-728.
Παλαιστίνη υπό Βρετανική Εντολή         
Η Παλαιστίνη υπό Βρετανική ΕντολήΕξι εκπληκτικά διαβατήρια από χώρες που δεν υπάρχουν πια protagon.gr (αγγλικά: Mandatory Palestine) ήταν μια γεωπολιτική οντότητα που δημιουργήθηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.