% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενυάλιος
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενυάλιος - ορισμός


Ενυάλιος         
Ο Ενυάλιος (Ἐνυάλιος) είναι αρχαιοελληνική θεότητα που λατρευόταν ως θεός του πολέμου. Δεν έχει αποσαφανισθεί, αν αρχικά ήταν απλώς προσωνύμιο του Άρη, όπως απαντά στον Όμηρο ή αυτοτελής θεότητα.