% 1 - ορισμός. Τι είναι το Παγγαίο όρος
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Παγγαίο όρος - ορισμός


Παγγαίο όρος         
Το Παγγαίο όρος είναι μεγάλος ορεινός όγκος της Ελλάδας που εκτείνεται στους νομούς Καβάλας και Σερρών. Στο βουνό και στις γύρω από αυτό περιοχές υπάρχουν πολλές και μεγάλες πηγές, καθώς και ρέματα που τροφοδοτούνται από το βουνό. Η υψηλότερη κορυφή του είναι το "Μάτι" με υψόμετρο 1.956 μέτρα. Τα δασαρχεία Καβάλας και Σερρών είναι υπεύθυνα για την προστασία του βουνού.
Α.Σ. Παγγαίο         
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ
Παγγαίο 90; Παγγαίο '90; Μ.Α.Ε. Παγγαίο 90; Αθλητικός Σύλλογος Παγγαίο
Ο Α.Σ.
Πάνειο Όρος         
Το Πάνειο ή Πανείο Όρος είναι βουνό της Αττικής που εκτείνεται ΝΑ του Υμηττού. Άλλες ονομασίες του είναι Βουνό της Κερατέας και Πανί.