% 1 - ορισμός. Τι είναι το Παγκόσμια Ένωση Εσπεράντο
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Παγκόσμια Ένωση Εσπεράντο - ορισμός


Παγκόσμια Ένωση Εσπεράντο         
Η Παγκόσμια Ένωση Εσπεράντο (εσπεράντο: Universala Esperanto Asocio, συντομογραφία: UEA) — η μεγαλύτερη διεθνής οργάνωση των εσπεραντιστών, που ιδρύθηκε βασισμένη στην αρχή της ουδετερότητας. Ιδρύθηκε το έτος 1908 ως οργάνωση ανεξάρτητων εσπεραντιστών (ιδρυτής της θεωρείται ο Hector Hodler, και ως «γενέθλια μέρα» σημειώνεται η 28 Απριλίου). Το έτος 2004 στους κόλπους της UEA περιλαμβάνονταν μέλη από 114 χώρες.
Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών         
  • Με κόκκινο σημειώνονται οι χώρες που έχουν μέλη στην Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ
Παγκόσμια Κοινωνία Μεταρρυθμισμένων Εκκλησιών
Η Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών ή Παγκόσμια Κοινωνία Μεταρρυθμισμένων Εκκλησιών είναι οικουμενικό Χριστιανικό σώμα που δημιουργήθηκε του 2006 με τη συνένωση του Παγκόσμιου Συνδέσμου Αναμορφωμένων Εκκλησιών και του Αναμορφωμένου Οικουμενικού Συμβουλίου. Με περίπου 80 εκατομμύρια μέλη, η Κοινωνία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ενιαία χριστιανική κοινωνία στον κόσμο, μετά τη Ρωμαιοκαθολική, την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, της Αγγλικανική Κοινωνία και το Παγκόσμιο Μεθοδιστικό Συμβούλιο, ενώ είναι το μεγαλύτερο σώμα Αναμορφωμένων/Μεταρρυθμισμ
Ένωση του Σμαλκάλντεν         
Η Ένωση του Σμαλκάλντεν ή Σμαλκαλδική Ένωση (Schmalkaldischer Bund) ήταν μια αμυντική συμμαχία των Λουθηρανών πριγκίπων της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα μέσα του 16ου αιώνα. Αν και τα αρχικά κίνητρα -λίγο μετά την έναρξη της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης- ήταν θρησκευτικά, σκοπός των μελών της Ένωσης έγινε τελικά η υπαγωγή τους στην κρατική επικυριαρχία της ίδιας της Ένωσης και όχι σ' αυτήν της Αγίας Ρωμαϊκής ΑυτοκρατορίαςMerriman, σ.