% 1 - ορισμός. Τι είναι το Παγκόσμια Χάρτα των Πράσινων
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Παγκόσμια Χάρτα των Πράσινων - ορισμός


Παγκόσμια Χάρτα των Πράσινων         
Η Παγκόσμια Χάρτα των Πρασίνων είναι ένα κείμενο που συντάχτηκε κατά την σύνοδο των Παγκοσμίων Πράσινων στην Καμπέρα της Αυστραλίας το 2001 και εγκρίθηκε από περίπου 800 αντιπροσώπους 70 πράσινων κομμάτων από όλο τον κόσμο. Η χάρτα προβλέπει τις εξής έξι βασικές αρχές:
Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών         
  • Με κόκκινο σημειώνονται οι χώρες που έχουν μέλη στην Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ
Παγκόσμια Κοινωνία Μεταρρυθμισμένων Εκκλησιών
Η Παγκόσμια Κοινωνία Αναμορφωμένων Εκκλησιών ή Παγκόσμια Κοινωνία Μεταρρυθμισμένων Εκκλησιών είναι οικουμενικό Χριστιανικό σώμα που δημιουργήθηκε του 2006 με τη συνένωση του Παγκόσμιου Συνδέσμου Αναμορφωμένων Εκκλησιών και του Αναμορφωμένου Οικουμενικού Συμβουλίου. Με περίπου 80 εκατομμύρια μέλη, η Κοινωνία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ενιαία χριστιανική κοινωνία στον κόσμο, μετά τη Ρωμαιοκαθολική, την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, της Αγγλικανική Κοινωνία και το Παγκόσμιο Μεθοδιστικό Συμβούλιο, ενώ είναι το μεγαλύτερο σώμα Αναμορφωμένων/Μεταρρυθμισμ
Υπερθέρμανση του πλανήτη         
  • 341x341εσ
  • Προσομοίωση της μεταβολής στους πάγους της Αρκτικής (National Oceanic and Atmospheric Administration).
  • Επίπεδα συγκέντρωσης του CO<sub>2</sub> τα τελευταία 1.000 χρόνια (μπλε καμπύλη, άξονας τιμών αριστερά) σε σύγκριση με την δικαύμανση της μέσης θερμοκρασίας (κόκκινη γραμμή, άξονας τιμών δεξιά).
  • Χάρτης που απεικονίζει διαφορές στις θερμοκρασίες, όπως αυτές μετρήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι το 2020, σε σύγκριση με τις θερμοκρασίες της περιόδου 1951-1980.
  • Μεταβολή της συγκέντρωσης των κυριότερων αερίων του θερμοκηπίου.
  • Άρθρο στην εφημερίδα της Νέας Ζηλανδίας (δημοσιεύτηκε στις 14 Αυγούστου 1912) που περιγράφει τις αρχές της υπερθέρμανσης του πλανήτη
Ο ΌΡΟΣ ΥΠΕΡΘΈΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΉΤΗ ΔΗΛΏΝΕΙ ΜΊΑ ΕΙΔΙΚΉ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΒΟΛΉΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΤΗΣ Α
Πλανητική υπερθέρμανση; Παγκόσμια θέρμανση; Το λιώσιμο των πάγων
Ο όρος υπερθέρμανση του πλανήτη δηλώνει μία ειδική περίπτωση κλιματικής μεταβολής και αναφέρεται στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών της γης. Ο όρος είναι εν γένει ουδέτερος ως προς τα αίτια πρόκλησης της υπερθέρμανσης, ωστόσο έχει επικρατήσει να υποννοεί την ανθρώπινη παρέμβαση.