% 1 - ορισμός. Τι είναι το Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή - ορισμός


Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή         
Η Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή (ΠΣΕ) ήταν συντονιστικός φορέας συντεχνιών στην Κύπρο. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941.
Αντικυβερνητική επιτροπή         
Αντικυβερνητική επιτροπή είχε ονομαστεί η τριμελής επιτροπή που είχε εκλεγεί στις 2 Απριλίου του 1827 από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση (στη Τροιζήνα) για την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας μέχρι την άφιξη του Καποδίστρια τον Ιανουάριο του 1828, αντικαθιστώντας την Διοικητική επιτροπή του 1826
Συμβουλευτική επιτροπή νομοθετικής εργασίας         
Η Συμβουλευτική Επιτροπή Νομοθετικής Εργασίας ή όπως σπανίως αναφέρεται Συμβουλευτική Επιτροπή Καταρτίσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων ήταν ένα νομοθετικό όργανο που συγκροτήθηκε στην Ελλάδα το 1970 κι έως το 1973 από την Χούντα των Συνταγματαρχών, στα πλαίσια διαφόρων μέτρων φιλελευθεροποίησης που αναγκάστηκε να πάρει η Χούντα μετά από διεθνείς πιέσεις. Η Συμβουλευτική επιτροπή θα είχε τον ρόλο Βουλής με αρμοδιότητα την επεξεργασία νομοθετημάτων και συμβουλευτικού χαρακτήρα στην διακυβέρνηση.