% 1 - ορισμός. Τι είναι το Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος - ορισμός


Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος         
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι το επαγγελματικό σώμα των δικηγόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αριθμεί περισσότερα από 2700 μέλη.
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»         
  • 250px
  • Σχολή απόρων παίδων του Συλλόγου Παρνασσού
  • Μαθητές της σχολής απόρων παίδων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην αίθουσα τελετών του Συλλόγου, π.1890
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ
Παρνασσός (σύλλογος); Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός; Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός

Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» είναι ο παλαιότερος πολιτιστικός σύλλογος της Αθήνας.

Ιδρύθηκε στις 24 Ιουνίου του 1865 στην Αθήνα από τα τέσσερα παιδιά του νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου με σκοπό την πνευματική κοινωνική και ηθική βελτίωση του λαού μέσα από διάφορες εκδηλώσεις. Σύντομα ο σύλλογος απέκτησε φήμη και κύρος ανάλογο με αυτό μίας ακαδημίας που λειτουργούσε κατά τμήματα, όπως φιλολογικό, αρχαιολογικό, νομικό, καλλιτεχνικό ακόμα και φυσιογνωστικό. Διοργάνωνε διαλέξεις, εκθέσεις, καθώς και διάφορους διαγωνισμούς. Επτά χρόνια από την ίδρυσή του δημιουργήθηκε, κατόπιν πρότασης του Σ. Βασιλειάδη, νυκτερινή σχολή για άπορα παιδιά. Ειδικά με την είσοδο νέων μελών όπως του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, τότε πρύτανη, στον οποίο προτάθηκε η θέση του επίτιμου προέδρου, την οποία και δέχθηκε. Στις 17 Μαρτίου 1875 επήλθε και η επίσημη αναγνώριση του από το κράτος. Πρώτος πρόεδρος του συλλόγου ήταν ο Μιχαήλ Λάμπρος.

Από το 1877 άρχισε να εκδίδεται και το περιοδικό του συλλόγου με τον τίτλο Παρνασσός. Το 1899 αντικαταστάθηκε από το περιοδικό Επετηρίδα, του οποίου η έκδοση σταμάτησε το 1939.

Ο σύλλογος σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητο μέγαρο επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου (Καρύτση 8). Το μέγαρο θεμελιώθηκε από τον διάδοχο Κωνσταντίνο Α΄ σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιφικράτη Κοκκίδη. Ο σύλλογος διαθέτει αξιόλογη βιβλιοθήκη καθώς και πινακοθήκη με 250 έργα Ελλήνων ζωγράφων. Η επίσημη διαδικτυακή πύλη πολιτισμού του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό υλικό του Συλλόγου, καθώς και τρισδιάστατη εικονική περιήγηση στο ιδιόκτητο κτήριο του Συλλόγου στην Πλατεία Καρύτση.

Σύλλογος φοιτητών         
Ο σύλλογος φοιτητών είναι το συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων των φοιτούντων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ενώ ο σύλλογος σπουδαστών είναι το συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων των σπουδαζόντων στα Τεχνολογικά Ιδρύματα.