% 1 - ορισμός. Τι είναι το Παιδοτρίβης
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Παιδοτρίβης - ορισμός


Παιδοτρίβης         
Ο παιδοτρίβης (αρχ.) ήταν ειδικός εκπαιδευτής που καθοδηγούσε τα παιδιά και τους εφήβους στις διάφορες σωματικές ασκήσεις τους και επέβλεπε την ορθή διεξαγωγή τους.