Πορτογαλικό λεξικό
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό
Σύνολο καταχωρήσεων σε αυτό το λεξικό: 947 838
Αυτό το αλφάβητο δημιουργείται αυτόματα με βάση τα περιεχόμενα του λεξικού, επομένως μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο 😃
"    '    (    -    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I        J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    À    Á        à   Ä    Å    Æ    Ç    È    É    Ê    Í    Π   Ñ    Ó    Ô    Ö    Ø    Ú    Ü    Þ    Č    Ď    Ľ    Ł    Ō    Ő    Œ    Ş    Š    Ż    Ž    Ș    Ț    ʻ