συντελεστής ρευστότητας - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συντελεστής ρευστότητας - translation to English


συντελεστής ρευστότητας      
coefficient of liquidity
coefficient of liquidity      
συντελεστής ρευστότητας