συντεταγμένη - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συντεταγμένη - translation to English


συντεταγμένη      
abscissa, coordinate
coordinate      
n. συντεταγμένη
abscissa      
n. συντεταγμένη, τετμημένη