συντονίζω - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συντονίζω - translation to English


συντονίζω      
coordinate
coordinate      
v. συντονίζω