συντονιστικός - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συντονιστικός - translation to English


συντονιστικός      
coordinative
coordinative      
adj. συντονιστικός