συνωμοτικός - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συνωμοτικός - translation to English


συνωμοτικός      
conspiratorial
conspiratorial      
adj. συνωμοτικός