συριστικό σύμφωνο - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συριστικό σύμφωνο - translation to English


συριστικό σύμφωνο      
spirant
spirant      
n. συριστικό σύμφωνο