συρροή ποταμών - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συρροή ποταμών - translation to English


συρροή ποταμών      
confluence
confluence      
n. συρροή ποταμών, παραπόταμος, συμβολή