συρτή φωνή - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συρτή φωνή - translation to English


συρτή φωνή      
drawl
drawl      
n. βραδυγλωσσία, συρτή φωνή