συρόμενο - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συρόμενο - translation to English


συρόμενο      
drag
drag      
n. κώλυμα, συρόμενο