συσπειρούμαι - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συσπειρούμαι - translation to English


συσπειρούμαι      
crouch
crouch      
v. κύπτω, ζαρώνω, μαζεύομαι, συσπειρούμαι