συσσωρευτής μόλυβδου - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συσσωρευτής μόλυβδου - translation to English


συσσωρευτής μόλυβδου      
lead accumulator
lead accumulator      
συσσωρευτής μόλυβδου