συσσωρεύω πλούτη - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συσσωρεύω πλούτη - translation to English


συσσωρεύω πλούτη      
amass
amass      
v. συσσωρεύω, συγκεντρώνω, συσσωρεύω πλούτη