συστάδα δέντρων - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συστάδα δέντρων - translation to English


συστάδα δέντρων      
clump
clump      
n. ομάδα δέντρων, ομάς δέντρων, συστάδα δέντρων, συστάδα θάμνων, όγκος