συστήματος - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συστήματος - translation to English


συστήματος      
systemic
system crash         
  • A kernel panic as displayed in OS X Mountain Lion
  • A [[Blue Screen of Death]] as displayed in Windows XP, Vista, and 7
TELEVISION SERIES
System Crash (television series); System Crash
κατάρρευση συστήματος
system analysis         
CHARACTERIZES ELECTRICAL SYSTEMS AND THEIR PROPERTIES
ανάλυση συστήματος