συστηματικώς - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συστηματικώς - translation to English


συστηματικώς      
systematically
systematically      
adv. συστηματικώς