συστολή - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συστολή - translation to English


συστολή         
bashfulness, constraint, contraction, coyness, shrinkage, shyness, systole
systole      
n. συστολή
coyness      
n. συστολή

Wikipedia

Συστολή
Ο όρος συστολή μπορεί ν΄ αναφέρεται ειδικότερα στους ακόλουθους όρους: