συσφαίρωση - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συσφαίρωση - translation to English


συσφαίρωση      
conglomeration
conglomeration      
n. συσφαίρωση, μάζα, συσσώρευση