συσφαιρώνω - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συσφαιρώνω - translation to English


συσφαιρώνω      
conglomerate
conglomerate      
v. συσφαιρώνω, συνενώνω, γίνομαι μια μάζα, συσσωρεύομαι, συσσωρεύω