συχνότης - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συχνότης - translation to English


συχνότης      
frequency
ακουστική συχνότης      
audiofrequency
frequency      
n. συχνότης, συχνότητα